---------------------------------------------------------------------------------->> Zakład Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych                                                              Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa                        Uniwersytet Śląski

Ul. Bankowa 11                                                                                   40-007 Katowice