prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski

 

 

    Profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w latach 1990-1996 Rektor AE) i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki medialnej, komunikacji międzykulturowej, fragmentaryzacji społecznej i teorii społecznej Europy. W Uniwersytecie Śląskim prowadzi seminaria magisterskie dla studentów politologii.

Za działalność został wyróżniony następującymi nagrodami:

- Srebrny Krzyż Zasługi 4 lipca 1979

 - Złoty Krzyż Zasługi , 12 września 1984

 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2 października 1991

 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 23 grudnia, 1999

 - Medal Komisji Edukacji Narodowej, 5 maja 1997

 - Honorowa Nagroda Uskrzydlony, za indywidualny wkład w dzieło rozwoju regionu za rok 2005, w kategorii integracja europejska. Tarnowska Fundacja Kultury, 13 stycznia 2005.

 - Signum Gratiae - medal wdzięczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 12 maja 2008, za wkład w rozwój badań komunikacji międzykulturowe i międzynarodowej i za cenny wkład w funkcjonowanie i rozwój uczelni.

 - Nominacja do narody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2008.

 Doktoraty honorowe

● doktorat honorowy of Letters w Grand Valley State University w Allendale, USA , 1993

● doktorat honorowy of Laws w University of Teesside w Wielkiej Brytanii -1995.

 Ważniejsze publikacje:

- Zmieniający się świat mediów. Universitas, Kraków 2008

- Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Universitas. Kraków 2006

- Kultura wobec społecznej transformacji. Akademia Ekonomiczna. Kraków 2005 ,

- Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2004,

- Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji. Współautorzy Anna Karwińska, Maksymilian Pacholski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002

- Kształtowanie się obrazu Europy w prasie polskiej w latach 1989- 1991, Ossolineum, Wrocław, 1995

- Usprawnienie działań  zbiorowych. współautorzy, A. Karwińska, M.Pacholski, TNOIK, Kraków, 1992

- Kraków w naszej pamięci. Biblioteka Krakowska nr. 127, Secesja, Nowy Wiśnicz, 1991

- Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Ossolineum, Wrocław, 1988

- Komunikowanie skuteczne ? współautor Z.Nęcki, OBP ,Kraków, 1983

- Współczesne społeczeństwo polskie. Wstęp do socjologii, współautorzy R.Dyoniziak, Z . Pucek, wydanie drugie zmienione, PWN, Warszawa. 1980

- Badania masowego komunikowania . PWN, Warszawa, 1980

- Środki masowego komunikowania a problem więzi społecznej .AE, Kraków, Zeszyty Naukowe AE, seria specjalna,nr.33, 1976

- Muzeum - Zamek w Łańcucie. Studium Socjologiczne, Muzeum w Łańcucie, Łańcut, 1971