prof. dr hab. Jan Kantyka          

Profesor w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się historią Polski XX wieku, szczególnie dziejami politycznymi oraz partiami politycznymi. W latach 1978-1979 oraz 1981-1987 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

        Za działalność naukową był nagradzany nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego oraz nagrodą Czerwonej Róży „Trybuny Ludu”.

Zainteresowania pozanaukowe to przede wszystkim sport.

Prowadzone przedmioty:

- historia polityczna Polski XX wieku

- historia powszechna

- seminaria magisterskie

Ważniejsze publikacje:

- Burzliwe lata, PWN 1978.
 - Z dziejów ruchu socjalistycznego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Katowice 1972.
 - Na drodze do jedności,  Katowice 1973.
 
- Na jurajskim szlaku. Z dziejów walki z okupantem hitlerowskim na ziemi olkuskiej, Katowice 1977.
- Na beskidzkich szlakach. Z dziejów walki z okupantem hitlerowskim, Katowice 1984