dr Bernard Grzonka

 

 

 

    Starszy wykładowca w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa do spraw dydaktycznych. Jego zainteresowania badawcze to media elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów, komunikowanie masowe, komunikowanie lokalne, komunikowanie polityczne, marketing polityczny oraz Public Relations. Jest autorem wielu publikacji na temat funkcjonowania i społecznego odbioru mediów lokalnych, radia oraz środowiska dziennikarskiego.

Prowadzone przedmioty:

- proseminarium dziennikarskie,

- metodyka pracy redakcyjnej,

- Public Relations,

- komunikowanie lokalne,

       - seminaria magisterskie