dr Mirosława Wielopolska-Szymura

         Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim polityka kulturalna, teorie kultury, komunikacja międzykulturowa, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów oraz media publiczne. Poza tym interesuje się filmem, fotografią, muzyką oraz  kulturą USA.

Prowadzone przedmioty:

- teoria kultury i polityka kulturalna RP;

- komunikacja międzykulturowa;

- społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów.

Ważniejsze publikacje:

- Public radio – market or mission?, [w:] The Medium With Promising Future, Radio In Central And Eastern European Countries, red. Stanisław Jędrzejewski, Lublin 2007;

- Misja radia publicznego, „Studia Medioznawcze”, Instytut Dziennikarstwa UW, Nr 3 (26) 2006;

- Polityka a środki masowej komunikacji w III  RP, [w:] Władza. Media. Polityka., red. M. Gierula, współpr. M. Wielopolska-Szymura, Wydawn. UŚ, Katowice 2006.