mgr Matylda Sęk

Asystent w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Kulturoznawca i redaktor.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień komiksu, antropologii miasta,  komunikacji wizualnej, komunikacji niewerbalnej i reklamy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z animacją kultury, wizerunkowością i public relations. Pracuje metodami aktywnymi.

Współpracowała z mediami lokalnymi, przez kilka lat pełniła funkcję redaktor naczelnej czasopisma kulturalnego.

Pasje pozanaukowe to fotografia, film, komiks, żeglarstwo i kulinaria. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi jako trener.

 Prowadzone przedmioty:

- seminarium warsztatowe (mowa ciała, komunikacja niewerbalna),

- konwersatorium monograficzne (budowane wizerunku)

- pracowania dziennikarska,

- dziennikarstwo prasowe,

- warsztaty reklamy,

- organizacja i animacja kultury,

- kultura multimedialna.

 Ważniejsze publikacje:

-  „Miejska Poezja. Szkic o obecności miasta w najmłodszej poezji Górnego Śląska i Zagłębia” [w:] „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, Warszawa 2010.

- „Komiks – gatunek, który przetrwa” [w:] Komiks jako fenomen osobny, red. K. Skrzypczyk, Łódź 2011.