dr Anna Mielczarek

 

 

 

    Starszy wykładowca w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się genologią dziennikarską i historią prasy polskiej na Śląsku. Jest autorką około 30 artykułów i komunikatów w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach naukowych, ekspertyz językowych i gatunkowych prasy. Za swoją działalność była nagradzana nagrodą ministerialną i nagrodami rektorskimi.

Prowadzone przedmioty:

- teoria form dziennikarskich;

- historia prasy i mediów w Polsce i na świecie;

- gatunki dziennikarskie;

- historia prasy, radia i telewizji;

- konwersatoria z zakresu tematyki specjalistycznej dziennikarskiej;

- proseminaria magisterskie