Kierownik Zakładu:

prof. UŚ. dr hab. Marian Gierula

e-mail: marian.gierula@us.edu.pl

pok. 304, 308

dyżur: wtorek 11-12.30, pok. 308

Pracownicy Zakładu:

prof. zw. dr hab. Jan Kantyka

tel. 359 1831

dyżur: środa 11.10-12.10, soboty w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych 10.30-11.30, pok. 305

prof. zw. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski

e-mail: mikuloj@ae.krakow.pl

dyżur: wtorek 12.00-13.00, pok. 306

prof. UŚ. dr hab. Marek Jachimowski

pok. 305, 21

prof. UŚ. dr hab. Zbiegniew Oniszczuk

tel. 359 1831

e-mail: gringol@post.pl

dyżur: czwartek  12.30 –13.30, pok. 305,

poniedziałek 8.45-9.45, OD Rybnik, pok. 3.8

dr Bernard Grzonka

e-mail: bernard.grzonka@us.edu.pl

pok. 108

dr Anna Mielczarek

dyżur: czwartek 12.30-13.30, sobota 10.00-12.00 (w terminach zjazdów PSD: 3.XII, 17.XII, 7.I, 21.I, 4.II)

tel. 359 13 62

pok. 306

dr Maria Piekorz

tel. 359 13 62

dyżur: czwartek 12.30-13.30

pok. 306

dr Franciszek Szpor

tel. 359 18 43

dyżur: środa 9.30-11.00,

w razie potrzeby również po godzinie 18.10 

pok. 303

dr Patrycja Szostok

e-mail: patrycja.szostok@us.edu.pl

dyżur: czwartek 11.10-12.40, pok. 304

dr Mirosława Wielopolska-Szymura

e-mail:

miroslawa.wielopolska-szymura@us.edu.pl

dyżur: wtorek 10.00-11.00, pok. 307

niedziele (16.X, 13.XI, 27.XI, 15.I, 5.II) 11.10-12.10

mgr Ilona Neffe

e-mail: Ilona.neffe@us.edu.pl

dyżur: czwartek 9.30-11.00, pok. 144, 302

mgr Magdalena Ślawska

e-mail: magdalena.slawska@us.edu.pl

dyżur: piątek  12.30 – 13.30, pok. 306

mgr Matylda Sęk