mgr Ilona Neffe          

Wykładowca w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się Internetem jako medium hipermedialnym i interaktywnym, sztuczną inteligencją, kognitywistyką w edukacji i mediach, dziennikarstwem internetowym, e-learningiem oraz podpisem elektronicznym.

Prowadzone przedmioty:

- technologia informacyjna;

- techniki cyfrowe w promowaniu dóbr kultury;

- wprowadzenie do informatyki

Ważniejsze publikacje:

           -    Podpis elektroniczny w polskiej administracji publicznej i e-biznesie. Aspekty technologiczne i prawne w świetle wymogów unijnych. [W:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata, Red. nauk. M. Barański, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2009, s. 483-519.

         - Systemy zarzadzania treścią (CMS)szansą dla rozwoju dziennikarstwa internetowego. [W:] Komputer w edukacji. 18 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk.   J. Morbitzer. Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008,  s. 164-167.

- Nowoczesne technologie przetwarzania informacji a hipermedialny Internet.  Nowa sylwetka dziennikarza.  [W:] Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną. Red.nauk. Janiny Fras, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007,  s. 286-300.

- Dziennikarstwo internetowe. Wybrane zagadnienia metodyczne. [W:] Komputer w edukacji. 17 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007,  s.165-171.

- Podpis elektroniczny w programie nauczania technologii informacyjnej. [W:] Komputer w edukacji. 16 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 171-176.

- Kognitywne aspekty dydaktyki technologii informacyjnej w kontekście współczesnych możliwości komunikacji medialnych. [W:] Kognitywistyka i media w edukacji t.1/2 (2006),  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 49-59.   

- Program autorski w kontekście nowych propozycji programu ramowego technologii informacyjnej dla studentów na kierunkach humanistycznych. [W:] Komputer w edukacji. 15 Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 195-200.

- Technologia Informacyjna jako stymulator inwencji twórczej studentów na kierunkach humanistycznych. [W:] Komputer w edukacji.14 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Red. nauk. J. Morbitzer. Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004 s. 163-166.

- Tolerancja w Internecie - temat kontrowersyjny. [W:] Tolerancja Tom V: Studia i szkice 1998 r, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1998, s. 197-203.

- Neffe I.,  Borgieł W, Surowiec A, Hoppe M.: Skrypt do programowania pod LaTeXem. - dla potrzeb pracowni szkoleniowej Centrum Techniki Obliczeniowej Uniwersytetu Śląskiego pod kier. J. Deniszczyka, Katowice 1992 r.