Kształcenie dziennikarzy na Uniwersytecie Śląskim zapoczątkowano w roku 1969 – utworzono wtedy dwuletnie studium podyplomowe z zakresu dziennikarstwa, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie na wykwalifikowanych dziennikarzy w katowickim ośrodku wydawniczym. W 1975 roku została utworzona specjalizacja dziennikarska na kierunku nauki polityczne. Sam Zakład Dziennikarstwa powstał w roku 1977.